Szobafoglalás
Logo
en hu de
kep

Általános információk

A kellemes pihenés megvalósításáért szállodánk dolgozói mindent megtesznek, azonban vendégeink együttműködése is nélkülözhetetlen. Ennek érdekében tartjuk szükségesnek az alábbiakban megfogalmazott normák figyelembevételét és betartását.

 

VISELKEDÉS A HOTELBEN

Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a többi vendég nyugalmát és hangoskodással azt ne zavarják. Különös tekintettel figyeljenek egymás nyugalmára 22:00 óra után. Az étteremben, fürdőruhában és fürdőköntösben tartózkodni nem megengedett. Az éttermi felszereléseket (poharak, tányérok, evőeszközök, stb) és ételeket a szobákba illetve a medencetérbe bevinni nem lehet. 

 

BIZTONSÁG

 A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni. Tűzoltó palackok a szálloda folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót. A tűz és balesetvédelmi szabályok betartása minden vendég számára kötelező! A szálloda épületében elhelyezett kézi tűzjelző berendezések indokolatlan használata miatti károkért a kár okozója, vagy annak törvényes képviselője anyagi felelősséggel tartozik!

 

A szálloda területére be nem vihető dolgok:
•    a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
•    a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
•    nem a szálloda üzletében vett étel, ital,
•    különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
•    tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,


Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a szálloda kizárja. A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szállodának.


A vendégek értékeiért csak a recepció mögötti ingyenes széfben történő elhelyezés esetén vállal felelősséget. A szoba elhagyásakor a teraszajtót MINDEN ESETBEN zárni kell, és kérjük, ügyeljenek a szobaajtó bezárására is!

 

ÉTELALLERGIA

Amennyiben speciális étrendet szeretne kérni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Recepciós Kollégával (ételallergia, vegetarianizmus, diéta, paleo ételek, stb…).

 

LÁTOGATÓK

A szálloda szobáiban csak a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a szálloda kizárja.

 

18 ÉV ALATTI VENDÉGEK

A szálloda szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.


A szálloda területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

 

SZÁLLODAI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

A vendég köteles a szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a szálloda felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.


A szálloda berendezési, felszerelési tárgya a szálloda területéről nem vihető ki. A szállodai szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a szálloda munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti. 


Szállodai dolog elvitele a szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a szálloda megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.


A szálloda bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a szállodának. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a szálloda kizárja.

 

DOHÁNYZÁS

A szálloda nemdohányzó hotel. Ennek értelmében, a szálloda helyiségeiben (vendégszobában és az erkélyen), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás.

 

TALÁLT TÁRGYAK

A talált tárgyakat a recepción lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a szálloda megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a szálloda 6 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. A szálloda által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a szálloda haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

 

A SZÁLLODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A szálloda kifejezetten felhívja a vendég figyelmét, hogy készpénzét, értéktárgyát, értékpapírját a szobában lévő széfben helyezze el. A szálloda a vendégek értékeiért csak a recepció mögötti ingyenes széfben történő elhelyezés esetén vállal felelősséget.


Ha a széf nem vagy nem rendeltetésszerűen működik, a vendég köteles erről a szálloda recepcióját haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából vagy a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért a vendég viseli a felelősséget.
A vendég egyéb bevitt dolgaiban keletkezett károkért a szálloda csak akkor tartozik felelősséggel, ha a káresemény a vendég által rendszerint használt, vagy a vendég számára nyitott helyen következett be, például: a szállodai szoba, folyosó, parkoló.
Az így keletkezett kárért a szálloda legfeljebb a vendég által fizetett egy napi szobaár ötvenszereséig köteles helytállni.


Mentesül a szálloda a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a vendégek és az alkalmazottak körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga okozta.


A vendég a szálloda berendezéseit, wellness és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a szálloda kizárja.


A vendég a saját felelősségére kérhet ébresztést, amely figyelmességi gesztus a szálloda részéről, az nem része a szálloda szerződés szerinti szolgáltatásának. A kért ébresztés elmaradásából vagy a késedelmes ébresztésből eredő károkért a szálloda nem vállal felelősséget.
 

Szobafoglalás

Foglaljon közvetlenül weboldalunkon a legkiválóbb ajánlatokért az alábbi gombra kattintva!

Rendezvény ajánlatkérés

Név
Telefonszám
E-mail cím
Vendégek száma
Dátum
Időpont
Megjegyzés

Legfrissebb cikkek

Kalandos nyár

Kalandos nyár

Csomag érvényessége: 2022.06.25. – 2022.08.31. 3 nap 2 éjszaka Csomag ára: 89.900 Ft/2 fő/2éj Egyéb csomagokkal és kedvezményekkel nem összevonható!  

Négycsillagos wellness és konferencia hotel a Balaton északi partján, Bakony lábánál, a Balaton-felvidék kincseinek ölelésében. Kiváló programlehetőségek, nyugalom és kikapcsolódás, tökéletes feltöltődés egész évben.

 

NTAK regisztrációs szám: SZ19000976