Szobafoglalás
Logo
en hu de
kep

Általános játékszabályzat

A Játék szervezője: Kristály Hotel Kft.  (8400. Ajka, Korányi u. 20.) (Továbbiakban: „Szervező”)

 

1. A játékban résztvevők köre
A Szervező által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag devizabelföldi, cselekvőképes, 16. életévét betöltött, a 14. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt.

 

2. A játék időtartama
A játékok időtartalma mindig az adott posztban kerül feltűntetésre. 

 

3. A promóció mechanizmusa és a nyerés feltételei
Minden olyan személy, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak, és a Játék időtartama alatt ellátogat a Hotel Kristály****  Facebook oldalára, részt vehet a Játékban. A Játékos feladata, a nyereményjátékra felhívó posztban meghatározott feladatot pontosan teljesítse, például a játékra felhívó poszt alá kommentben válaszoljon a poszt szövegében feltett kérdésre. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt egy alkalommal nyerhet. 

 

4. A nyeremény, sorsolás
A Játék lezárását követően 3 napon belül a Szervező a posztban meghatározott módon kiválasztja a nyerteseket (pl. szavazatok száma alapján, véletlenszerű sorsolással, stb.)
A kiválasztások azon Játékosok vesznek részt, akik a játék ideje alatta a 3. pontban leírtaknak megfelelően jártak el. 
A sorsolás időpontját a posztban a Szervező meghatározza. 

 

5. A résztvevők
A Játékban a 2. pontban meghatározott időszakban, a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vesznek részt. Szervező Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyerteseket, és amennyiben a Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárható.

 

6. Nyereményre való jogosultság
A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

 

7. Elérhetőségek
A nyereményekkel kapcsolatos bármely panasz, észrevétel esetén a Nyertes a a Kristály Hotel Ajka Facebook oldalán, privát üzenetben tehet észrevételt.

 

8. Visszaélések
Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot és/vagy a sportszerűtlen Játékost szüneteltesse/kizárja, vagy törölje.

 

9. A nyertesek értesítése
A Szervező a nyereménysorsolást követő 48 órán belül a Facebook játékra jelentkezők közül bármely módon kiválasztott nyerteseket a konkrét nyereményjáték szövegében megadott módon értesíti, és tájékoztatja a nyeremény átvételének részleteiről. A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen szabályzatot.

 

10. A nyeremények átvétele
A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak rögzítését követően kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint. A nyereményt személyesen lehet beváltani, átvenni.  A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük átadása megtörténjen. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre fenntartott határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező választhat pótnyertest.

 

11. Téves adatok miatti kizárás
Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

12. Cselekvőképesség
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

13. A nyeremények kezelése
A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége).

 

14. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
· - a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
· - a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (beleértve a magyarországi üzleteket, akik szerződéses viszonyban állnak a Szervezővel) és azok közeli hozzátartozói (Ptk 685. § b). 

 

15. Adatszolgáltatás
A Játék részét képező adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.

 

16. A nyereményjáték közzé tétele
A nyereményjáték a Hotel Kristály Ajka Facebook oldalán kerül népszerűsítésre.

 

17. A játékos adatszolgáltatása, hozzájárulása
A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként
· személyes adataikat (név) megadják;
· személyes adataikat (név, telefonszám, e-mailcím) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja;
· róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat;

·  a nyereményjátékra beküldött anyagokat (pl. képi és videós anyagokat) a Szervező a későbbiek során marketing célokra felhasználhatja
· részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését.

 

18. Adatkezelés
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a Szervező adatbázisába kerülnek, amelyek kezelését és feldolgozását a Kristály Hotel Kft. végzi. Az adatok megadása önkéntes. A Kristály Hotel Kft. ezeket az adatokat kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

 

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben, illetve e-mailben.

 

19. Szabályzat elfogadása
A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

 

20. Promóció támogatói
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You are providing information to Kristály Hotel Kft. and not to Facebook.


Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Kristály Hotel Kft. kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

 

21.Változtatás joga

A szervező a meghirdetett játékok esetében a változtatás jogát fenntartja.

 

Ajka, 2020.07.01.

Szobafoglalás

Foglaljon közvetlenül weboldalunkon a legkiválóbb ajánlatokért az alábbi gombra kattintva!

Rendezvény ajánlatkérés

Név
Telefonszám
E-mail cím
Vendégek száma
Dátum
Időpont
Megjegyzés

Legfrissebb cikkek

5 szuper programötlet lánybúcsúra

5 szuper programötlet lánybúcsúra

Már tényleg nagyon úgy tűnik, hogy hamarosan véget lehet vetni a koronavírus járvány terjedésének lassítása céljából hozott intézkedéseknek, ugyanis a vakcina megoldást nyújthat a...

Négycsillagos wellness és konferencia hotel a Balaton északi partján, Bakony lábánál, a Balaton-felvidék kincseinek ölelésében. Kiváló programlehetőségek, nyugalom és kikapcsolódás, tökéletes feltöltődés egész évben.